Tư vấn trực tuyến
0988.03.2468

Danh mục sản phẩm

 • Bay bả (280 x 130mm) DS5013 - BB

  39,000 đ / Chiếc

  39,000 đ/Chiếc

 • Bay bả (280 x 130mm) DS5013 - BB

  39,000 đ / Chiếc

  39,000 đ/Chiếc
 • Bàn xoa đệm cao su trít DS5012 - BTM04

  99,000 đ / Chiếc

  99,000 đ/Chiếc

 • Bay xây cán gỗ DS5011- BXG

  35,000 đ / Chiếc

  35,000 đ/Chiếc

 • Bay xây cán gỗ DS5011- BXG

  35,000 đ / Chiếc

  35,000 đ/Chiếc
 • Đầu Bông DS5005 - VTNĐ 09

  9,500 đ / Chiếc

  9,500 đ/Chiếc

 • Đầu Bông DS5005 - VTNĐ 09

  9,500 đ / Chiếc

  9,500 đ/Chiếc
 • Lưỡi cắt đá DS5002 - VTNĐ 05

  55,000 đ / Chiếc

  55,000 đ/Chiếc

 • Lưỡi cắt đá DS5002 - VTNĐ 05

  55,000 đ / Chiếc

  55,000 đ/Chiếc
 • Keo đại lực sĩ DS5001 - VTNĐ 01

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp

 • Keo đại lực sĩ DS5001 - VTNĐ 01

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp
 • Lưỡi cắt gạch DST-115-Makita

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc

 • Lưỡi cắt gạch DST-115-Makita

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc
 • Lưỡi cắt gạch DST-Avatar

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc

 • Lưỡi cắt gạch DST-Avatar

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc
 • Ke nhựa ốp lát DST-VC

  15,000 đ / Gói

  17,000 đ/Gói

 • Ke nhựa ốp lát DST-VC

  15,000 đ / Gói

  17,000 đ/Gói
 • Bay cán nhựa (160mm) DS5014 - BCN

  37,000 đ / Chiếc

  37,000 đ/Chiếc

 • Bay cán nhựa (160mm) DS5014 - BCN

  37,000 đ / Chiếc

  37,000 đ/Chiếc
 • Cánh khuấy DS5010 - CK1

  99,000 đ / Chiếc

  99,000 đ/Chiếc

 • Cánh khuấy DS5010 - CK1

  99,000 đ / Chiếc

  99,000 đ/Chiếc
 • Bay răng cưa ốp lát 6 mm DS5009 - BO6

  131,000 đ / Chiếc

  131,000 đ/Chiếc

 • Bay răng cưa ốp lát 6 mm DS5009 - BO6

  131,000 đ / Chiếc

  131,000 đ/Chiếc
 • Bu lông nở nhẹ DS5008 - TD1271

  16,000 đ / Hộp

  16,000 đ/Hộp

 • Bu lông nở nhẹ DS5008 - TD1271

  16,000 đ / Hộp

  16,000 đ/Hộp
 • Bu lông nở nhẹ DS5007 - TD1060

  17,000 đ / Hộp

  17,000 đ/Hộp

 • Bu lông nở nhẹ DS5007 - TD1060

  17,000 đ / Hộp

  17,000 đ/Hộp
 • Bu lông nở nhẹ DS5006 - TD0850

  13,000 đ / Hộp

  13,000 đ/Hộp

 • Bu lông nở nhẹ DS5006 - TD0850

  13,000 đ / Hộp

  13,000 đ/Hộp
 • Keo Teeniax DS5004 - VTNĐ 02

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp

 • Keo Teeniax DS5004 - VTNĐ 02

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp

  Sản phẩm  vừa xem:

  Sản phẩm nổi bật

  Thiết bị, dụng cụ ốp lát, Vật Tư ngành ốp lát (25 sản phẩm)

  Lọc ()

  Đăng ký nhận tin khuyến mãi:

  Tư vấn mua hàng (24/7)

  0988.03.2468

  Cát Linh Inax: 04668.07.555

  0982.885.334

  Gọi mua online:

  04730 888 58/200

  Khiếu nại bảo hành (10h00 - 17h00)

  0935.393.393

  Bản quyền @ 2009 - 2016 DaiSan - Chuyên biệt để khách biệt.

  Địa chỉ: Số 8 - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

  Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do sở KHĐT TP.Hà Nội cấp lại ngày 29/06/2009.

  Kết nối với DAISAN

  Gọi ngay cho tôi Gọi 0988.03.2468

  Hỗ trợ 24/7

  • 0988.03.2468

  Danh mục sản phẩm

 • Bay bả (280 x 130mm) DS5013 - BB

  39,000 đ / Chiếc

  39,000 đ/Chiếc

 • Bay bả (280 x 130mm) DS5013 - BB

  39,000 đ / Chiếc

  39,000 đ/Chiếc
 • Bàn xoa đệm cao su trít DS5012 - BTM04

  99,000 đ / Chiếc

  99,000 đ/Chiếc

 • Bay xây cán gỗ DS5011- BXG

  35,000 đ / Chiếc

  35,000 đ/Chiếc

 • Bay xây cán gỗ DS5011- BXG

  35,000 đ / Chiếc

  35,000 đ/Chiếc
 • Đầu Bông DS5005 - VTNĐ 09

  9,500 đ / Chiếc

  9,500 đ/Chiếc

 • Đầu Bông DS5005 - VTNĐ 09

  9,500 đ / Chiếc

  9,500 đ/Chiếc
 • Lưỡi cắt đá DS5002 - VTNĐ 05

  55,000 đ / Chiếc

  55,000 đ/Chiếc

 • Lưỡi cắt đá DS5002 - VTNĐ 05

  55,000 đ / Chiếc

  55,000 đ/Chiếc
 • Keo đại lực sĩ DS5001 - VTNĐ 01

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp

 • Keo đại lực sĩ DS5001 - VTNĐ 01

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp
 • Lưỡi cắt gạch DST-115-Makita

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc

 • Lưỡi cắt gạch DST-115-Makita

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc
 • Lưỡi cắt gạch DST-Avatar

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc

 • Lưỡi cắt gạch DST-Avatar

  55,000 đ / Chiếc

  60,000 đ/Chiếc
 • Ke nhựa ốp lát DST-VC

  15,000 đ / Gói

  17,000 đ/Gói

 • Ke nhựa ốp lát DST-VC

  15,000 đ / Gói

  17,000 đ/Gói
 • Bay cán nhựa (160mm) DS5014 - BCN

  37,000 đ / Chiếc

  37,000 đ/Chiếc

 • Bay cán nhựa (160mm) DS5014 - BCN

  37,000 đ / Chiếc

  37,000 đ/Chiếc
 • Cánh khuấy DS5010 - CK1

  99,000 đ / Chiếc

  99,000 đ/Chiếc

 • Cánh khuấy DS5010 - CK1

  99,000 đ / Chiếc

  99,000 đ/Chiếc
 • Bay răng cưa ốp lát 6 mm DS5009 - BO6

  131,000 đ / Chiếc

  131,000 đ/Chiếc

 • Bay răng cưa ốp lát 6 mm DS5009 - BO6

  131,000 đ / Chiếc

  131,000 đ/Chiếc
 • Bu lông nở nhẹ DS5008 - TD1271

  16,000 đ / Hộp

  16,000 đ/Hộp

 • Bu lông nở nhẹ DS5008 - TD1271

  16,000 đ / Hộp

  16,000 đ/Hộp
 • Bu lông nở nhẹ DS5007 - TD1060

  17,000 đ / Hộp

  17,000 đ/Hộp

 • Bu lông nở nhẹ DS5007 - TD1060

  17,000 đ / Hộp

  17,000 đ/Hộp
 • Bu lông nở nhẹ DS5006 - TD0850

  13,000 đ / Hộp

  13,000 đ/Hộp

 • Bu lông nở nhẹ DS5006 - TD0850

  13,000 đ / Hộp

  13,000 đ/Hộp
 • Keo Teeniax DS5004 - VTNĐ 02

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp

 • Keo Teeniax DS5004 - VTNĐ 02

  385,000 đ / Hộp

  385,000 đ/Hộp

  Sản phẩm  vừa xem:

  Sản phẩm nổi bật

  Thiết bị, dụng cụ ốp lát, Vật Tư ngành ốp lát (25 sản phẩm)

  Lọc ()